วิธีการใช้งานโปรแกรมที่ควรรู้

วิธีใช้งานโปรแกรม Flash CS3
วิธีการใช้ youtube.com
วิธีการใช้โปรแกรม Proshow Gold


วิธีการใช้งานโปรแกรม PhotoScape
แนะนำวิธีการใช้โปรแกรม PhotoScape ในการทำกรอบรูปสวยๆ ย่อภาพ ทำภาพ Set เดียวกันครั้งเดียวทีละหลายๆ ภาพและการตกแต่งภาพอื่นๆ

ตอนที่ 1: การดาวน์โหลดและรู้จักโปรแกรม

ตอนที่ 2: รู้จักส่วนต่างๆ ของหน้าต่างแก้ไขภาพ

ตอนที่ 3: ย่อ-ขยาย ทำกรอบ และใส่ตัวอักษรให้กับภาพ

ตอนที่ 4: ทำภาพซีเปียง่ายๆ ภาพใหม่กลายเป็นภาพเก่า

ตอนที่ 5: ทำภาพให้เหมือนภาพเก่า โดยการใส่ฟิลเตอร์

ตอนที่ 6: ทำขอบมนและใส่เส้นขอบ

ตอนที่ 7: เพิ่มวัตถุให้กับรูปภาพ

ตอนที่ 8: การเซ็นเซอร์ภาพถ่าย เฉพาะจุดที่ต้องการ

ตอนที่ 9: การตัดภาพในส่วนที่ต้องการ

ตอนที่ 10: การแก้ตาแดง

ตอนที่ 11: การจัดหน้ารูปภาพ

ตอนที่ 12: การทำภาพหลายๆ ภาพในครั้งเดียว

ตอนที่ 13: การเปลี่ยนชื่อภาพหลายๆ ภาพในครั้งเดียว

ตอนที่ 14: การทำภาพเคลื่อนไหว

ตอนที่ 15: กรอบรูปแบบต่างๆ ใน Photoscape(1)

ตอนที่ 16: กรอบรูปแบบต่างๆ ใน Photoscape(2)

ตอนที่ 17: กรอบรูปแบบต่างๆ ใน Photoscape(3)

ตอนที่ 18: มาลบตำหนิและทำหน้าเนียนกันดีกว่า

ตอนที่ 19: Paper Print ทำกระดาษง่ายๆ เพียงไม่กี่คลิก

ตอนที่ 20: การแบ่งภาพออกเป็นส่วนๆ ด้วย PhotoScape

ตอนที่ 21: การ Capture หน้าจอง่ายๆ ด้วย PhotoScape